CSI Service

Drukwerk

CSI service is gespecialiseerd in personenalarmering en bijpassende technische toepassingen die een huis veiliger maken. Naast een periodieke bijdrage aan website en nieuwsbrief mocht ik deze folder ontwerpen, gericht op de meerwaarde van een personenalarm met rookmelders voor met name oudere bewoners. Mijn illustraties in de folder zijn bedoeld om de boodschap kracht bij te zetten.

© Brit grafisch werk